Byggeri

Nybyg

M3S har stor erfaring med opførsel af nye projekter, hvad enten der er tale om erhvervsbyggerier, boligprojekter eller luksusvillaer.
Med vores kompetencer indenfor optimering, planlægning og granskning sikres gode og holdbare løsninger, som er grundlaget for at bygge i en høj kvalitet til den rigtige pris.

Vi har stor indsigt i moderne byggemetoder og er specialister indenfor energirigtigt byggeri. Se eksempler på nybyggeri under referencer.

Renovering

Renovering adskiller sig fra nybyggeri ved, at man ikke kan være helt sikker på, hvad man finder, når arbejdet går i gang, og der skal kontinuerligt arbejdes med løsningerne, så de passer til de faktiske forhold. Det stiller store krav til projektlederens erfaring, opfindsomhed og omstillingsparathed at sikre, at projektet kan afleveres i en høj kvalitet til den aftalte tid.

Med renoveringsopgaver som eksempelvis ombygningen af Henkels gamle sæbefabrik til moderne kontorer eller indretning af boliger i Avedørelejrens gamle artillerimagasin, har vi grundlagt en dyb forståelse og respekt for renovering af ældre bygninger. Se eksempler på renoveringsopgaver under referencer.

Entrepriser og egenproduktion

M3S udfører byggeopgaver i både fag-, hoved- og totalentreprise. Vi gennemfører oftest vores byggerier i en kombination mellem egenproduktion og underentreprenører.

Som egenproduktion udfører M3S arbejder inden for jord og beton, murerarbejde samt anlægsarbejde. Øvrige fagområder varetages af vores faste stab af underentreprenører.

Se eksempler på udførte byggeprojekter under referencer